lnwshop logo

กว่าจะเรียกชาไทยดอยธรรม

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณพุทธศักราช 2540 ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่ดอยแห่งหนึ่งในหมู่บ้านดงสุวรรณอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายด้วยความชื่นชอบกับความหลงใหลในรสชาติและสรรพคุณอันมากมายของชานั้นทำให้ทางเราเสาะหาและค้นคว้าให้ได้มาซึ่งต้นกล้าที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ดังกล่าว

การใส่ใจในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนจากเราไม่ว่าจะเป็นการปลูกชาแบบเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีทำให้ได้ชาที่ปลอดสารพิษตกค้าง

กระบวนการอบที่เราใส่ใจและดูแลในคุณภาพอย่างสม่ำเสมออีกทั้งการคัดสรรกระบวนการบรรจุเพื่อให้สามารถคงประสิทธิภาพของชาไทยดอยธรรมไว้ให้นานที่สุด

ผลิตผลจากชาไทยดอยธรรมเป็นชาออร์แกนิคทำให้การนำไปชงดื่มนั้นสามารถดื่มได้จากน้ำแรกที่ชงทำให้ผู้ดื่มได้ประสิทธิภาพของชาเต็มที่

เกี่ยวกับเรา

ร้านชาไทยดอยธรรม
ชื่อร้านค้า
ชาไทยดอยธรรม
รายละเอียดร้านค้า
กว่าจะเรียกชาไทยดอยธรรม ย้อนกลับไปเมื่อประมาณพุทธศักราช 2540 ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่ดอยแห่งหนึ่งในหมู่บ้านดงสุวรรณอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายด้วยความชื่นชอบกับความหลงใหลในรสชาติและสรรพคุณอันมากมายของชานั้นทำให้ทางเราเสาะหาและค้นคว้าให้ได้มาซึ่งต้นกล้าที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ดังกล่าว การใส่ใจในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนจากเราไม่ว่าจะเป็นการปลูกชาแบบเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีทำให้ได้ชาที่ปลอดสารพิษตกค้าง กระบวนการอบที่เราใส่ใจและดูแลในคุณภาพอย่างสม่ำเสมออีกทั้งการคัดสรรกระบวนการบรรจุเพื่อให้สามารถคงประสิทธิภาพของชาไทยดอยธรรมไว้ให้นานที่สุด ผลิตผลจากชาไทยดอยธรรมเป็นชาออร์แกนิคทำให้การนำไปชงดื่มนั้นสามารถดื่มได้จากน้ำแรกที่ชงทำให้ผู้ดื่มได้ประสิทธิภาพของชาเต็มที่
QR code
Scan this!
Go to Top